Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE NA TERENIE GMINY BRUDZEW

11 maj 2018

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE NA TERENIE GMINY BRUDZEW
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie
na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych przed zachowaniami ryzykownymi.

            W 2018 roku Gmina Brudzew po raz kolejny przystąpiła do kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Hasło tegorocznej kampanii: AUTOPORTRET - Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! - czyli o budowie poczucia własnej wartości.

Poczucie własnej wartości ma umocnić młodego człowieka, pomóc w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji i chronić dziecko, gdy zaczyna odkrywać świat. Pierwszymi i najbardziej znaczącymi osobami mającymi wpływ na kształtowanie się poczucia własnej wartości w dziecku są jego rodzice. Wsparciem powinny być inne osoby bliskie dziecku a także nauczyciele.

W ramach Kampanii przekazane zostaną dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Brudzew odpowiednio dostosowane tematycznie i merytorycznie karty pracy, które zawierają głównie ćwiczenia i zadania o profilaktyce uzależnień, a nauczycielom gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych do pracy z określoną grupą odbiorców.

            W ramach Kampanii dzieci i młodzież będzie mogła wziąć udział w indywidualnych i grupowych konkursach takich jak:

  1. „ Autoportret” – czyli narysowanie swojego autoportretu lub opisanie swojej osoby (dla wszystkich );
  2. „ Napisz do nas list” -   zadaniem młodzieży będzie napisanie listu motywacyjnego, który zmieści się na stronie A4 ( tylko dla gimnazjalistów);
  3. „ My” - zrobienie zdjęcia pod hasłem „My” - jak pokazać na zdjęciu grupę ludzi w ciekawy nowatorski sposób.

Celem głównym Kampanii jest:

- Wspieranie budowy poczucia własnej wartości;

- Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia;

- Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży;

- Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych;

- Wspieranie działalności wychowawczej szkół i przedszkoli w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Realizacja celów i założeń kampanii pozwoli:

1) wzmocnić proces edukacyjny i wychowawczy w szkołach;

2) przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom ryzykownym;

3) wspierać rozwój dzieci i młodzieży;

4) rozwijać umiejętności zdrowego spędzania czasu;

5) motywować dzieci i młodzież do samorozwoju i rozwoju dojrzałości osobistej

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech