Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze KGW

05 luty 2018

31 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KGW z terenu Gminy Brudzew. W zebraniu oprócz Gospodyń uczestniczyli również Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski, Przewodniczący Rady Gminy Brudzew – Pan Kazimierz Wdowiński, Radna Powiatowa – Pani Barbara Zielińska oraz Dyrektor GOK „Wozownia” – Pani Nina Kropidłowska.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW miały doskonałą okazję aby pochwalić się dotychczasowymi osiągnięciami za 2017 rok. Z pewnością było o czym mówić: liczne szkolenia, warsztaty, pomoc w organizacji wielu imprez czy też wyjazdy na ważne spotkanie promujące gminę Brudzew to dowody naprawdę prężnej działalności. Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

W kolejnym punkcie, na podstawie głosowania jawnego, dokonano wyboru Rady KGW. Skład Rady wygląda następująco:

 • Urszula Banasiak - Przewodnicząca,
 • Czesława Modrzejewska - Wiceprzewodnicząca,
 • Anna Rosiak - Sekretarz,
 • Marianna Ostrowska - Skarbnik,
 • Teresa Grzelka - Członkini Rady KGW,
 • Sabina Dębińska - Członkini Rady KGW,
 • Janina Pisarska - Członkini Rady KGW,
 • Alina Ciesielska - Członkini Rady KGW,
 • Irena Kowalska - Członkini Rady KGW,
 • Elżbieta Kaźmierczak - Członkini Rady KGW,
 • Anna Surdyga - Członkini Rady KGW,
 • Wiesława Kania - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Członkini Rady KGW,
 • Iwona Majtka - Członkini Komisji Rewizyjnej i Członkini Rady KGW,
 • Wiesława Rosiak - Członkini Komisji Rewizyjnej i Członkini Rady KGW.

Rada KGW składa się z Pań reprezentujących 14 miejscowości gminy Brudzew.

Podczas spotkania Panie pożegnały rezygnującą z funkcji Przewodniczącej KGW Chrząblice Panią Janinę Modrzejewską, która na rzecz KGW przepracowała blisko 20 lat. Jej następczynią została Pani Mirosława Maciaszek. Pozostałe przewodniczące KGW pozostały bez zmian. Skład poniżej:

 • Mirosława Robak - Przewodnicząca KGW Brudzyń,
 • Mirosława Maciaszek - Przewodnicząca KGW Chrząblice,
 • Iwona Majtka - Przewodnicząca KGW Cichów,
 • Irena Szmagaj - Przewodnicząca KGW Galew,
 • Zofia Kaźmierczak - Przewodnicząca KGW Janiszew,
 • Renata Lipińska - Przewodnicząca KGW Janów,
 • Sabina Dębińska - Przewodnicząca KGW Kolnica,
 • Janina Pisarska - Przewodnicząca KGW Koźmin,
 • Wiesława Rosiak - Przewodnicząca KGW Krwony,
 • Elżbieta Kaźmierczak - Przewodnicząca KGW Olimpia,
 • Marianna Ostrowska - Przewodnicząca KGW Tarnowa.

Po wyborach podziękowania, gratulacje i życzenia na nową kadencję złożyli Wójt Cezary Krasowski, Przewodniczący Rady Kazimierz Wdowiński, Radna Powiatowa – Barbara Zielińska oraz Dyrektor GOK Nina Kropidłowska.

Na zakończenie zebrania, po krótkiej dyskusji Panie przyjęły zaproponowany plan pracy na 2018 rok, który uwzględnia wszystkie gminne imprezy.

Po części oficjalnej Panie zaprosiły wszystkich uczestników zebrania na słodki poczęstunek.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech