Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

"Włącz się w Naszą Misje - Pokonajmy Wspólnie Niską Emisje"

20 listopad 2017

W listopadzie 2016r. Gmina Brudzew złożyła wniosek o udzielnie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na wsparcie realizacji edukacji ekologicznej pn. "Włącz się w Naszą Misje - Pokonajmy Wspólnie Niską Emisje". Rozstrzygnięcie konkursu okazało się pomyśle i maju 2017r. Wójt Cezary Krasowski podpisał umowę dotacji w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia.

Celem akcji edukacyjnej było podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie narastającego oraz niezwykle istotnego dla naszego zdrowia - problemu zanieczyszczenia powietrza.

W ramach przedmiotowej akcji edukacyjnej przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów szkół podstawowych - klas V i VI. Młodzież z wielkim zainteresowaniem oraz zadziwiająca aktywnością uczestniczyła w 6 godzinnych zajęciach poznając przyczyny powstawania niskiej emisji, skutki jej występowania oraz sposoby walki ze smogiem. Część zajęć poświęcona została zasadom funkcjonowania instalacji odnawialnych źródeł energii - uczniowie samodzielnie mogli zbudować oraz obserwować działanie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektora słonecznego. Zajęcia dla młodzieży przeprowadzone zostały przez specjalistów z firmy NUVARRO. Uczestnicy na koniec zajęć otrzymali latarki na dynamo upamiętniające niniejszą akcję.

Powyższe warsztaty szkolne zakończone zostały Gminną Olimpiadą Wiedzy o Niskiej Emisji, która odbyła się 30 października 2017r. W konkursie udział wzięło łącznie 39 uczniów. Test wiedzy o niskiej emisji składał się z 30 pytań, w tym jednego pytania otwartego - polegającego na rysunku i opisie schematu instalacji fotowoltaicznej. Każdy z uczestników konkursu na zakończenie otrzymał dyplom za udział oraz praktyczny notatnik z długopisem i hasłem przedmiotowej akcji. Komisja konkursowa w składzie powołanym przez Wójta Gminy Brudzew dokonała oceny wszystkich testów.

W dniu 10 listopada br. podczas apeli organizowanych w szkołach z okazji święta niepodległości, Wójt Gminy Brudzew wręczył laureatom 3ech pierwszych miejsc nagrody.

Laureatami Gminnej Olimpiady wiedzy o Niskiej Emisji zostali:

I miejsce - Wiktoria Stefańska - SP Brudzew - nagroda tablet Lenovo

II miejsce - Łukasz Opas - SP Koźmin - nagroda ładowarka solarna

III miejsce - Łukasz Śmigielski - SP Koźmin - nagroda zegar biurowy zasilany wodą

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz warsztatów zasłużyli na uznanie za aktywne włączenie się w misję służącą walce ze smogiem.

Ponadto w dnia 19-20 października br. w siedzibie GOK "Wozownia" w Kolnicy odbyło się praktyczne seminarium dla dorosłych. Każdy zainteresowany mieszkaniec gminy Brudzew mógł wówczas skorzystać z doradztwa w zakresie montażu, budowy oraz zasad eksploatacji instalacji OZE. Omówione zostały również możliwości pozyskania dofinansowania na urządzenia przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji a także wiele istotnych informacji nt. jej szkodliwości. Uczestnicy seminarium również otrzymali gadżet upamiętniający akcje w postaci latarki.

Żyjemy w świecie pełnym udogodnień, jednakże zaczyna brakować nam czystego powietrza (szczególnie w okresie kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy). Zdobyta zatem świadomość szkodliwości niskiej emisji jest już pierwszym, wielkim krokiem do dalszych wspólnych działań służących poprawie jakości powietrza.

Nadmienia się, iż informacja nt. ww. akcji została odpowiednio rozpropagowana w formie wymownych ulotek oraz plakatów.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech