Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


Rejestr umów


Lp

Data zawarcia umowy

Znak umowy

Przedmiot umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Wartość

Treść

Uwagi

742018-05-17PMR.6131.47.2018Przegląd istniejącego drzewostanu na terenie Placu Wolności w Brudzewie oraz Parku dworskiego w Kolnicy"KERRIA" Piórkowski sp.j.3000.00Podgląd
732018-05-08IOŚ.3032.1.2018Obowiązek pełnienia kompleksowej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji programu związanegoUsługi Projektowe i Nadzorowanie Robót- Juliusz Kolęda1522.50Podgląd
722018-05-16OR.2150.12.2018Pomoc rolnikom z terenu gminy Brudzew w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018r. poprzez aplikację eWniosekPlusPiotr Wotalski1250.00Podgląd
712018-03-19PMR.7021.9.2018Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w celu ochrony przeciwpożarowej w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy BrudzewFirma Handlowo Usługowa "CASPER"- Robert Mruk2214.00Podgląd
702018-05-14IOŚ.6140.3.2018Wykonywanie usług polegających na sterylizacji i kastracji psów na terenie gminy Brudzew, należących do mieszkańców gminy Budzew.VET-LAB BRUDZEW dr Piotr KwiecińskiPodglądWartość umowy zawarta w treści.
692018-04-10PMR.6830.4.2018Ustalenie przebiegu granic nieruchomości będących własnością Gminy Brudzew, stanowiących drogę, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 492/4 o pow. 0,0179 ha i 628 o pow. 0,51 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Cichów, gmina BrudzewUsługi geodezyjne Paweł Cichoń800.00Podgląd
682018-04-30PMR.6830.3.2018Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kolnica, gm. Brudzew, oznaczonej nr dz. 74/2 o pow. 4,47 ha oraz nr dz. 76/2 o pow. 5,14 ha wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów do wydania stosownego rozgraniczeBiuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald4999.95Podgląd
672018-05-07PMR.2151.4.2.2018Sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesztrzennego Gminy Brudzew, poprzedzonej posiedzeniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Brudzew.mgr inż. bud. Anna Białecka-Śliwa300.00Podgląd
662018-05-07PMR.2151.4.1.2018Sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesztrzennego Gminy Brudzew, poprzedzonej posiedzeniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Brudzew.Pracownia Usług Projektowych- Agnieszka Wiśniewska300.00Podgląd
652018-04-27PMR.6131.4.2018Wykonanie wskazania granic działki stanowiącej drogę będącą własnością Gminy Brudzew położonej w msc. Kuźnica Janiszewska oznaczonej nr ewid. 164/2- obręb geodezyjny Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew na odcinku graniczącym z działkami leśnymi.Biuro Usług Geodezyjnych GEO-KOM-PAP- Krystian Krawczyk2500.00Podgląd
642018-03-15PMR.7151.1.2018Oddanie do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku zlokalizowanego w Brudzewie przy ul. Plac Wolności 25B.Spółdzielnia Socjalna "Od deski do deski"- Piotr StaszakPodgląd
632018-04-12OR.2150.10.2018Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Brudzew zgodnie z załącznikem nr 1 do niniejszej umowyPan Jacek Majtka6500.00Podgląd
622018-04-20OR.2150.11.2018Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu gminy BrudzewAgata Kujawa2089.87Podgląd
612018-03-22PMR.7230.17.III.2018Umowa- zajęcie gruntu drogi wewnętrznejMarlena i Michał CegielscyPodgląd
602018-03-22PMR.7230.17.II.2018Umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 354/2, obręb geodezyjny Wincentów, gm. BrudzewMarlena i Michał CegielscyPodgląd
592018-03-22PMR.7230.16.III.2018Umowa- Zajęcie gruntu drogi wewnętrznejLeszek KicińskiPodgląd
582018-03-22PMR.7230.16.II.2018Umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 354/2, obręb geodezyjny Wincentów,Leszek KicińskiPodgląd
572018-03-14PMR.6822.4.2018Wykonanie operatu szacunkowego zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brudzew, gm. Brudzew oznaczonej numerem ewidencyjnym 398/24 o pow. 0,1094 ha, będącej przedmiotem nabycia przez Gminę Brudzew w drodze darowizny.ARENDA Wycena Nieruchomości- Maria Kołodziejczak800.00Podgląd
562018-03-20PMR.6840.1.2018Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/7 o pow. 0,0209 ha zabudowanej samodzielnym lokalem mieszkalnym Nr 7 o powierzchni użytkowej 42,22 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Brudzew oraz udziału wnoszącego 1/10 częARENDA Wycena Nieruchomości- Maria Kołodziejczak500.00Podgląd
552018-03-22OR.2151.6.2018Wykonanie na potrzeby promocji Gminy Brudzew rzeźby w drewnie przedstawiającej strażaka o wysokości 35 cm.Piotr Staszak170.00Podgląd
542018-03-19PMR.6131.10.2018Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej nr ewid. 195 obręb geodezyjny Bratuszyn, gmina BrudzewUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń1000.00Podgląd
532018-03-29PMR.6830.3.2018Ustalenie obustronnych granic działki stanowiącej drogę będącą własnością Gminy Brudzew oznaczonej numerem ewidencyjnym 545 położonej w obrębie geodezyjnym Krwony, gmina BrudzewUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń1600.00Podgląd
522018-03-01OR.2151.5.2018Opracowanie wniosku pod nazwą "Budowa siłowni i placu zabaw w miejscowości Koźmin" wraz z dokumentacją.Nina Kropidłowska1000.00Podgląd
512018-03-15PMR.6823.1.2018Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej klasyfikacji gruntów dla działek o łącznej powierzchni 1,4636ha, położonych w obrębie geodezyjnym Janiszew, gm. Brudzew.Usługi Geodezyjne Paweł Cichoń800.00Podgląd
502018-02-26PMR.7230.5.2018Umowa na umieszczenie urządzenia - przyłącze wodociągoweLeszek KicińskiPodgląd
492018-02-26PMR.7230.4.2018Umowa na umieszczenie urządzenia - wykonanie przyłącza wodociągowego.Marlena i Michał CegielscyPodgląd
482018-03-01PMR.6823.2.2018Wykonanie operatu szacunkowego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących przedmiotem przejęcia z mocy prawa przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną w terenach inwestycyjnych oznaczonych numeARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
472018-03-05PMR.6830.2.2018Wznowienie znaków granicznych nieruchomości będących własnością Gminy Brudzew, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 42/14 i 85/8.Usługi Geodezyjne Paweł Cichoń1600.00Podgląd
462018-03-01PMR.6822.3.2018Wykonanie operatu szacunkowego niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem pzejęcia z mocy prawa przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną w terenach inwestycyjnych oznaczonej numerem eARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak- Edyta Ostrowska369.00Podgląd
452018-03-01PMR.6822.2.2018Wykonanie operatu szacunkowego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących przedmiotem przejęcia z mocy prawa przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną w terenach inwestycyjnych oznaczonych numeARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak- Edyta Ostrowska400.00Podgląd
442018-03-01PMR.6822.1.2018Wykonanie operatu szacunkowego niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przejęcia z mocy prawa przez Gminę Brudzew do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną w terenach inwestycyjnych oznaczonej numerem ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI- Maria Kołodziejczak- Edyta Ostrowska369.00Podgląd
432018-02-28PMR.6830.4.2017Aneks nr 1 do umowy Nr PMR.6830.4.2017 z dnia 30 stycznia 2018r.Usługi Geodezyjne GEO-MAP- Anna Olszewska-KrawczykPodgląd
422018-03-15OR.2150.9.2018Pomoc olnikom z terenu gminy Brudzew w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018r. poprzez aplikację eWniosekPlusPiotr Wotalski2500.00Podgląd
412018-02-23IOŚ.041.2.2018Sporządzenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów pokopalnianych w gminie Brudzew w celu aktywizacji społeczno-zawodowej, kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej z udziałem podmiotu ekonomii społecznej.Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"29520.00Podgląd
402018-03-01PMR.411.1.2018Opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków nieruchomych i arceologicznych gminy Brudzew oraz programu opieki nad zabytkami n alata 2018-2021.Iwona Nowacka7500.00Podgląd
392018-02-15PMR.7140.1.2018Wspólne korzystanie z Agentem Ubezpieczeniowym PZU S.A z lokalu użytkowego o numerze 8 o powierzchni 24,00 metrów kwadratowych w budynku stanowiącym siedzibę Urzedu Gminy w Brudzewie ul. Turkowska 29Wiesława Nowak, Dyrektor WODRPodgląd
382018-02-05OR.2151.4.2018Opracowanie wniosku pod nazwą "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez warsztaty ludowych tradycji i zakup strojów ludowych" wraz z dokumentacją.Nina Kropidłowska750.00Podgląd
372018-02-05OR.2151.3.2018Opracowanie wniosku pod nazwą "Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Janiszewie" wraz z dokumentacją.Nina Kropidłowska750.00Podgląd
362018-02-15PMR.6850.1.2018Bezpłatna umowa użyczenia nieruchomościStowarzyszenie "Odnowa i Rozwój Izabelina"Podgląd
352018-02-01IOŚ.041.2.2018Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków: mieszkalnych, gospodarczych i wiaty z przeznaczeniem na usługi turystyki, rekreacji, edukacji i kultury związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wBiuro Obsługi Inwestycji "Innowator-Plus" Piotr Żywica18450.00Podgląd
342018-01-17PMR.2151.3.2018Świadczenie pomocy prawnej obejmującej konsultacje na etapie negocjacji treści porozumienia pomiedzy Gminą Brudzew a Kopalnią Węgla Brunatnego "ADAMÓW" S.A. z siedzibą w Turku w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Stron dotyczących obowiązku naprawienia szkóDr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spólka komandytowa369.00Podgląd
332018-01-18OR.1330.1.2018Udzielenie Licencji niewyłącznej na aktualizację oprogramowania- Biuletyn Informacji PublicznejSputnik Software Sp. z o.o.1722.00Podgląd
322018-02-08OR.1330.2.2018Umowa na korzystanie z Serwisu Legalis Administracja- wersja 1.3Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o.2599.20Podgląd
312018-02-01RG.272.7.2015Aneks Nr 1 do umowy Nr RG.272.7.2015 z dnia 31.12.2015r.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
302018-01-107230.58.II.2015Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowegoAnna i Rafał DeruccyPodglądWartość umowy zawarta w treści
292018-01-10RG.7230.3.II.2015Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłączy p.pożarowychFerma Drobiu- Karolina PlewińskaPodglądWartość umowy zawarta w treści
282018-01-08PMR 7031.1.2018Wykonywanie obowiązkowych prac kominiarskich w budynku stanowiącym własność Gminy Brudzew zlokalizowanym przy ul. Turkowskiej 29Usługi Kominiarskie- Józef Tylka204.18Podgląd
272018-01-08PMR 7031.2.2018Wykonywanie obowiązkowych prac kominiarskich w budynku stanowiącym własność Gminy Brudzew zlokalizowanym przy ul. Plac Wolności 25BUsługi Kominiarskie- Józef Tylka166.05Podgląd
262018-01-31PMR 6831.23.2017Wykonanie podziału działki oznaczonej nr ewidencyjnym 302/5, położonej w obrębie geodezyjnym Cichów, gmina Brudzew w celu przeznaczenia wydzielonej działki pod drogę wewnętrzną w msc. CichówP.U. PLOT-GEO- Zbigniew JanickiPodglądAneks nr 2 do umowy
252018-01-02IOŚ.7021.3.2018Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej przy realizacji drobnych robót remontowych i budowlanych realizowanych przez Gminę Brudzew lub jednostki organizacyjne GminyInspektor Nadzoru- Witold Krysiak11400.00Podgląd
242018-01-02IOŚ.7021.2.2018Prowadzenie stałej konserwacji i obsługi serisowej urządzeń znajdujących się w budynku gminnej hali sportowej w BrudzewieZ.P.H.U. "WIZO" Roman Żółtowłos i Urszula Wilińska-SmółkowskaPodglądWartość umowy zawarta w treści
232018-02-05OR.2151.2.2018Świadczenie na rzecz Zleceniodawcy pomocy prawnej w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych.Agnieszka Rzetecka-Gil4280.00Podgląd
222018-01-30PMR.7021.3.2018Przeprowadzenie okresowej, pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy BrudzewENERGY- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Szurgot1906.50Podgląd
212018-01-16IOŚ.603.1.2018wykonanie pełnego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunlanych w msc. SmolinaEKOLAB Sp. zo.o3899.10Podgląd
202018-01-30PMR.6830.4.2017Wskazanie granic działki stanowiącej drogę będącą własnością Gminy Brudzew położonej w miejscowości PodłużyceAnna Olszewska-Krawczyk- Usługi Geodezyjne GEO-MAP1800.00Podgląd
192018-01-02OR.2151.1.2018Obsługa Urzędu Gminy Brudzew w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pełnej realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Świadczenie usług w zakresie prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych bhp. Szkolenia i doradztwo BHP i PPOŻ Matczak Krzysztof250.00Podgląd
182018-01-02IOŚ.7031.4.2018Nieodpłatny odbiór, transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgromadzonego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychElektrorecykling Sp. z o.o.0.00Podgląd
172018-01-22OR.2150.8.2018Rozpowszechnienie biuletynu informacyjnego Gminy Brudzew "Wieści Gminne" na terenie gminy BrudzewAgata Kujawa740.00Podgląd
162018-01-08PMR.2151.2.2018Opracowanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, których wymaga dana decyzja, a także analiz, warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy Marian Lis15120.00Podgląd
152018-01-08PMR.2151.1.2018Opracowanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na teenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, któryvch wymaga dana decyzja, atakże anali, warunków i zasad zagospodarowanMarian Lis2960.00Podgląd
142018-01-02IOŚ.7031.3.2018Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów o kodzie 200132, zgromadzonych w punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie gm. BrudzewZakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
132018-01-02PMR.6823.1.2018Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej Edyta Ostrowska- ARENDA wycenia i obrót nieruchomościami369.00Podgląd
122018-01-02PMR.6845.1.2018Dzierżawa nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy BrudzewWtórpol Sp. z o.o.467.60Podgląd
112018-01-02OR.2150.7.2018Przyjmowanie odpadów komunalnych w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie, przy ul. PólkoWojciech KaszyńskiPodglądWartość umowy zawarta w treści
102018-01-02OR.2150.6.2018- zapewnienie sprawnego funkcjonowania OSP w Brudzewie w Krajowym Systemi Ratowniczo-Gaśniczym - współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w Turku - i inne (zawarte w treści)Henryk Świętochowski530.00Podgląd
92018-01-02OR.2150.5.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Koźminie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuAndrzej Koral330.00Podgląd
82018-01-02OR.2150.4.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuTomasz Maciaszek330.00Podgląd
72018-01-02OR.2150.3.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMariusz Andrzejewski330.00Podgląd
62018-01-02OR.2150.2.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMirosław Skolimowski650.00Podgląd
52018-01-02OR.2150.1.2018- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuPiotr Karwacki650.00Podgląd
42018-01-09PMR.6845.2.2018Najem powierzchni gruntu pod przydrożny witacz informacyjno-reklamowy Gminy BrudzewPiotr Jaskuła300.00Podgląd
32018-01-02IOŚ.7031.2.2018Usługi polegające na: 1) wstawieniu pojemników, worków oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Brudzew 2) wstawieniu kontenerów, pojemników oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
22018-01-02IOŚ.7031.1.2018Wykonanie usług, polegających na wyposażeniu w odpowiednie pojemniki/kontenery Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie oraz odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu w odpowiedniej instalacji odzysku oraz zagospodarowania odpadów komuPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści.
12018-01-02PMR.7021.1.2018Wykonanie w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy Brudzew obowiązkowych prac kominiarskich tj. czyszczenie okresowych przewodów kominowychJÓZEF TYLKA- Zakład Kominiarski1992.60Podgląd
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech