Copyright C 2013 by Gmina Brudzew  .  Wszelkie prawa zastrzeżone  .  E-Mail: admin@brudzew.pl
"¦pieszmy się zachować wspomnienia , tak szybko odchodz±..."
projekt współfinansowany  przez Unię Europejsk± w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Spieszmy się zachować wspomnienia,
tak szybko odchodz±...