Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Przestrzegnie zasad ochrony zwierząt

14 grudzień 2017

Wójt Gminy Brudzew apeluje o przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 ww. ustawy zabrania się wypuszczania psów z zagrody bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Ponadto „Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Brudzew” zobowiązuje właściciela zwierzęcia m.in. do stałego i skutecznego dozoru oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi.

Kto narusza zakazy, o których mowa powyżej podlega karze aresztu albo grzywny (art. 37 ustawy o ochronie zwierząt).

W związku, z coraz częściej pojawiającymi się zgłoszeniami ze strony mieszkańców w zakresie wałęsających się psów, w obawie o zdrowie i życie naszych mieszkańców, informujemy iż przedmiotowa problematyka zgłoszona została Dzielnicowemu z prośbą o wzmożoną kontrolę.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech