Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Brudzew

22 wrzesień 2017

W dniu 31 sierpnia 2017r. Gmina Brudzew w partnerstwie z Gminą Kawęczyn złożyła wniosek aplikacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.1., Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”, na dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”.

W ramach projektu planuje się wybudować 211 sztuk kolektorów słonecznych (43 szt. gmina Brudzew, 168 szt. gmina Kawęczyn) oraz 206 sztuk instalacji fotowoltaicznych (114 szt. gmina Brudzew, 92 szt. gmina Kawęczyn).

Ww. instalacje montowane będą w większości na dachach budynków mieszkalnych ale również na elewacjach, budynkach gospodarczych czy też gruncie.

Instalacje służące do produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej służyć mają wyłącznie na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Brudzew i Kawęczyn.

Łączna moc instalacji wpisanych w Projekt wynosi 1,81 MW. Całkowita wartość projektu wynosi 6 339 417,00 zł. Na rozstrzygniecie konkursu czekamy do lutego 2018r.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech