Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


ZGŁOSZENIE ZNALEZIENIA DOWODU OSOBISTEGO

31 lipiec 2015

OGÓLNY OPIS

 1. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy (miasta), Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, który niezwłocznie przekazuje dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
 2. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać go posiadaczowi, który sam może zawiadomić najbliższy organ gminy (miasta) o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

WYMAGANE DOKUMENTY

Znaleziony dowód osobisty.


SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

Znaleziony dowód osobisty należy przekazać bezpośrednio najbliższemu organowi gminy (miasta), Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.


OPŁATY

Zgłoszenie jest wolne od opłat.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd niezwłocznie przyjmuje zgłoszenie.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.


TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.


SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski są wolne od opłat. 

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech